Υγραέριο

Κιτ Μετατροπής

To kit μετατροπής περιλαμβάνει τα εξής:

 1. φιάλη αποθήκευσης LPG (τοροειδή ή κυλυνδρική)
 2. ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU)
 3. πολυβαλβίδα LPG
 4. ρυθμιστής πίεσης
 5. ψεκαστήρας καυσίμου/ μπεκ
 6. διακόπτης αλλαγής τύπου καυσίμου.

Η διαδικασία για την καύση του αερίου LPG είναι η εξής:

 • Το υγραέριο σε υγρή μορφή και υπό πίεση μεταφέρεται από το ρεζερβουάρ στον ρυθμιστή του kit, μέσω ενός σωλήνα και με την βοήθεια μιάς πολυβαλβίδας.
 • Ο ρυθμιστής μειώνει την πίεση του LPG και το μετατρέπει από υγρή σε αέρια μορφή.
 • Στη συνέχεια, το αέριο LPG πηγαίνει στον μίκτη αέρος/ καυσίμου, ο οποίος μετρά την ροή του αερίου προς το σύστημα ψεκασμού/ μπεκ, ανάλογα με τις απαιτήσεις της μηχανής του οχήματος.
 • Με τον διακόπτη, ο οποίος τοποθετείται στο ταμπλό του Ι.Χ., επιλέγεται ο επιθυμητός τύπος καυσίμου ανά πάσα στιγμή.

Σχηματικά η διαδικασία αυτή έχει ως εξής:

Μετά την τοποθέτηση κάθε συσκευής LPG, ο μηχανικός μας θα ετοιμάσει και υπογράψει μία Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα περάσει ΚΤΕΟ το όχημά σας.
Τέλος, στην άδεια κυκλοφορίας του Ι.Χ. σας θα γραφτεί ότι το όχημα κινείται και με υγραέριο.
Όλη η παραπάνω διαδικασία τοποθέτησης του kit μετατροπής ολοκληρώνεται εντός 2 εργασίμων ημερών.
Το κόστος της όλης διαδικασίας μετατροπής εξαρτάται από τον αριθμό των κυλίνδρων του οχήματός σας και από τον τύπο της συσκευής μετατροπής.
Μετατροπή μπορεί να γίνει σε όλες τις μάρκες των Ι.Χ. οχημάτων.

 

 

Πλεονεκτήματα

Το υγραέριο είναι αποδεδειγμένα καύσιμο υψηλών προδιαγραφών με περίπου 108 οκτάνια, ασφαλές, οικολογικό και πολύ οικονομικότερο σε σχέση με την βενζίνη.

Τα οφέλη του LPG ανά κατηγορία είναι τα εξής:

Γενικά

Με την εγκατάσταση της συσκευής υγραερίου στο όχημα δεν καταργείται το σύστημα της βενζίνης. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να επιλέξουμε το κασύσιμο που θα χρησιμοποιήσουμε με έναν διακόπτη στο εσωτερικό του οχήματος ακόμα και εν κινήσει.

Η αυτονομία του οχήματός διπλασιάζεται.

Προσιτό κόστος μετατροπής.

Και με τη βενζίνη και με το υγραέριο το όχημα έχει περίπου την ίδια κατανάλωση σε λίτρα.

Οικονομία

Η τιμή λίτρου του υγραερίου είναι περίπου η μισή της τιμής του λίτρου της αμόλυβδης βενζίνης.

Ο κινητήρας  και ο καταλύτης έχουν λιγότερες φθορές, λόγω της καθαρότερης καύσης του υγραερίου, η οποία δεν αφήνει υπολείμματα, και έτσι επιμηκύνεται ο χρόνος ζωή τους.

Ο κινητήρας που δουλεύει με υγραέριο χρειάζεται αραιότερα σέρβις διότι:

1. Δεν σχηματίζονται επικαθίσεις σωματιδίων άνθρακα (κάπνα) στους κυλίνδρους

2. Τα μπουζί είναι κατά πολύ καθαρότερα

3. Η χρήση υγραερίου προκαλεί μικρότερη ρύπανση των λιπαντικών, καθώς το υγραέριο δεν διαλύεται σε αυτά

4. Οι αλλαγές φίλτρων και λαδιών είναι αραιότερες

ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα διανυόμενα χλμ., για ένα τυπικό όχημα, ανά τύπο καυσίμου με 10€:

Περιβάλλον

Το υγραέριο (LPG) είναι καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο συχνά ονομάζεται “πράσινο καύσιμο”.

Οι εκπομπές ρύπων ενός κινητήρα με υγραέριο είναι μειωμένες σε σχέση με το πετρέλαιο και τη βενζίνη όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Οι εκπομπές ρύπων ενός κινητήρα με LPG είναι μειωμένες σε σχέση με της βενζίνης και πετρελαίου κατά:

 • 60% σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) από τη βενζίνη & 90% από το πετρέλαιο.
 • 40% σε υδρογονάνθρακες (HC) από τη βενζίνη &  80% από το πετρέλαιο.
 • 60% σε οξείδια του αζώτου (NOx) από τη βενζίνη &  60% από το πετρέλαιο.
 • 10% σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από τη βενζίνη &  5% από το πετρέλαιο.
 • 40% σε σωματίδια από το πετρέλαιο.

 

Άρα το LPG συντελεί στην μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και ελαττώνει σημαντικά την ρύπανση του περιβάλλοντος.

Ασφάλεια

Παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας επειδή:

 • Η πίεση στο εσωτερικό της δεξαμενής και η απουσία οξυγόνου αποκλείουν την πιθανότητα έκρηξης.
 • Σε πιθανή διαρροή το αέριο διαχέεται στο περιβάλλον και δεν συγκεντρώνεται στο γύρω χώρο όπως τα υγρά καύσιμα.
 • Η  εγκατάσταση δεν επικοινωνεί με την καμπίνα των επιβατών.
 • Οι δεξαμενές και οι συσκευές που τοποθετούνται στα αυτοκίνητα δοκιμάζονται σε υψηλές πιέσεις, είναι πιστοποιημένες και πληρούν τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
 • Το σύστημα προστατεύεται από κατάλληλες βαλβίδες ασφαλείας (αντεπιστροφής, υπερβολικής ροής, μεγίστης στάθμης, διακοπής)

 

Ασφάλεια

Όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούμε πληρούν τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας.

Τα συστήματα διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Οι δεξαμενές υγραερίου έχουν πολύ ανθεκτικότερα τοιχώματα (κράμα σιδήρου – χάλυβα πάχους 3 χιλιοστών). Σε περίπτωση τρακαρίσματος αντέχουν σε τεράστιες δυνάμεις, χωρίς παραμόρφωση ή διαρροή.
 • Η ροή του υγραερίου διακόπτεται αυτόματα από δύο ηλεκτρονικές βαλβίδες μόλις σταματήσει ο κινητήρας του οχήματος.
 • Το στόμιο τροφοδοσίας συνδέεται στη δεξαμενή με αντεπίστροφη βαλβίδα και δεν επιτρέπει την διαφυγή υγραερίου.
 • Βαλβίδα εκτόνωσης για αποφυγή έκρηξης σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αυξηθεί πολύ η εξωτερική θερμοκρασία.
 • Βαλβίδες ασφαλείας που διακόπτουν την παροχή υγραερίου σε τυχόν διαρροή.
 • Το κύκλωμα τροφοδοσίας υγραερίου στο όχημα είναι απόλυτα στεγανό και δεν περνάει μέσα από το χώρο των επιβατών.

 

 

Νομοθεσία – Κανονισμοί

 • Σύμφωνα με το άρθρο 45  του Ν.2773/99(Φ.Ε.Κ. Α’286/22.12.1999) και την Υ.Α.18586/698/29.3.2000 επιτρέπεται στην Ελλάδα η υγραεριοκίνηση όλων ανεξαιρέτως των οχημάτων.
 • Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
 • Το συνεργείο στο οποίο θα γίνει η διασκευή πρέπει να είναι αμιγώς συνεργείο συντήρησης και επισκευής και τοποθέτησης συσκευών αερίου στα οχήματα.
 • Ο επιβλέπων μηχανικός του συνεργείου θα πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ν.1575/1985 με ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων υγραερίου.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • Μετά την εγκατάσταση του συστήματος υγραερίου το συνεργείο μας παραδίδει στον κάτοχο του αυτοκινήτου υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 προς το ΚΤΕΟ, πως η διασκευή έγινε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Υπουργείου Μεταφορών συνοδευόμενη από τα πιστοποιητικά των εξαρτημάτων.
 • Το αυτοκίνητο, στη συνέχεια, περνάει από τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ για να διαπιστωθεί πως η εργασία, όντως, έγινε με βάση τους κανόνες του υπουργείου.
 • Στη συνέχεια, στη Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας, που είναι αρμόδια για τις άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, συμπληρώνεται στην άδεια κυκλοφορίας στον τύπο του καυσίμου «αμόλυβδη-υγραέριο».

Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων γίνεται και σε ιδιωτικά και σε δημόσια ΚΤΕΟ όπου τα στοιχεία του συνεργείου, του μηχανικού και των εξαρτημάτων θα διασταυρωθούν για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεκριμένα ή όχι.Detect language » Hungarian
Leave a Comment